Memory extinction and spontaneous recovery shaping parasitoid foraging behavior

Jessica A.C. De Bruijn* (Co-auteur), Louise E.M. Vet, Hans M. Smid, Jetske G. De Boer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Memory extinction and spontaneous recovery shaping parasitoid foraging behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology