Menno Simons als pastoor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

113 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)21-33
Aantal pagina's14
TijdschriftDoopsgezinde Bijdragen: nieuwe reeks
Volume22
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit