Mensen, macht en mentaliteit achter prikkeldraad. Een historisch-sociologische studie van concentratiekamp Vught (1943-1944)

A.M.B. Meeuwenoord

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
Begeleider(s)/adviseur
  • Houwink Ten Cate, Johannes, Promotor
Datum van toekenning24 jun. 2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit