Mental disorder and subsequent marital separation among migrant and non-migrant women

M. Straiton, A. Reneflot, K.A. Hynek, A.C. Liefbroer, J.H. Hauge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1073-1091
TijdschriftHealth Care for Women International
Volume44
Nummer van het tijdschrift9
Vroegere onlinedatum28 jan. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 aug. 2023

Citeer dit