Mental health: A road map for suicide research and prevention

André Aleman, D. Denys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

86 Citaten (Scopus)
695 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)421-3
Aantal pagina's3
TijdschriftNature
Volume509
Nummer van het tijdschrift7501
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 mei 2014

Citeer dit