Mercierella enigmatica Fauvel, een borstelworm van het brakke water, voor het eerst in Nederland gevonden. (Mercierella enigmatica Fauvel, a bristle-worm from brackish water, found in the Netherlands for the first time)

W.J. Wolff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)85-92
  TijdschriftDe Levende Natuur
  Volume72
  StatusGepubliceerd - 1969

  Citeer dit