Merging the 2000 plus genera of Dothideomycetes

P.W. Crous, K.D. Hyde

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)172-172
  TijdschriftPhytopathology
  Volume103
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 2013

  Citeer dit