Mesacanthion diplechma (Nematoda: Thoracostomopsidae), a link to higher trophic levels?

O. Hamerlynck, A. Vanreusel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)453-456
  TijdschriftJournal of the Marine Biological Association of the United Kingdom
  Volume73
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit