Met andere woorden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

13 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageIn other words
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)21
Aantal pagina's22
TijdschriftVaragids
Volume2017
Nummer van het tijdschrift52
StatusGepubliceerd - 01 dec. 2017

Citeer dit