"Met bloed uwen naem van onder op dit perkament zetten". Duivelsverhalen in de schriftelijke en mondelinge overlevering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

186 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)19-39
TijdschriftVolkskunde
Volume111
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit