Met heiligen en heren langs middeleeuwse parochiekerken: Otto Roemelings gegevensbestand voor Groningen en Drenthe tot omstreeks 1640

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)87-101
Aantal pagina's14
TijdschriftGroninger Kerken
Volume2019
Nummer van het tijdschriftOctober
StatusGepubliceerd - 12 okt 2019

Citeer dit