Met onoprechte deelneming van neef Cornelis Tromp

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftHistoriek: online geschiedenismagazine
StatusGepubliceerd - feb 2017

Citeer dit