Met pensioen en toch aan het werk - het werkgeversperspectief

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

45 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking blijft actief op de arbeidsmarkt na (vervroegde) pensionering. Veel oudere werknemers blijken een voorkeur te hebben voor geleidelijke uittreding uit het arbeidsproces. Het komt voor dat ouderen bij dezelfde werkgever geleidelijk minder gaan werken, maar ook een verandering van werkgever is niet ongewoon. Het werkgeversperspectief op deze ontwikkeling is echter onderbelicht gebleven. Het is niet duidelijk hoe vaak werkgevers (vroeg)gepensioneerden inschakelen, voor welk werk zij hen inzetten en welke redenen zij daarvoor hebben. Toch is dit, met het oog op de vergrijzing, belangrijk om te weten. Werkgevers bepalen immers of zij met (vroeg)gepensioneerden willen werken, en de voorwaarden waaronder dat gebeurt. In dit artikel gaan we daarom in op de verschillende manieren waarop Nederlandse werkgevers vroeggepensioneerden inzetten binnen hun organisatie. Op basis van grootschalig werkgeversonderzoek onderscheiden we vier manieren van omgaan met vroeggepensioneerden, en relateren we de manier van omgaan met vroeggepensioneerden aan het toepassen van leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)43-56
TijdschriftM & O: Tijdschrift voor Management en Organisatie
Volume68
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit