Met pensioen: wat te doen? Tijdsbesteding van vroeggepensioneerden

E. Dingemans, H. van Solinge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

116 Downloads (Pure)

Samenvatting

Jaarlijks nemen ongeveer 100 duizend werknemers afscheid van de arbeidsmarkt vanwege VUT, prepensioen of het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Een van de uitdagingen waarvoor deze uittredende werknemers staan, is de aanpassing aan een leven waarin werk niet meer de hoofdrol speelt. NIDI onderzoek laat zien dat een actief leven na pensioen bijdraagt aan tevredenheid van ouderen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume27
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit