Meta-analysis reveals enhanced growth of marine harmful algae from temperate regions with warming and elevated CO2 levels

Karen M. Brandenburg (Co-auteur), Mandy Velthuis, Dedmer B. Van de Waal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

69 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Meta-analysis reveals enhanced growth of marine harmful algae from temperate regions with warming and elevated CO2 levels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds