Meta-research: The effect of the COVID-19 pandemic on the gender gap in research productivity within academia

Kiran G. L. Lee* (Co-auteur), Adele Mennerat, Dieter Lukas, Hannah L Dugdale, Antica Culina* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Meta-research: The effect of the COVID-19 pandemic on the gender gap in research productivity within academia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences