Metabolic analysis of the interaction between plants and herbivores

J.M. Jansen, J.W. Allwood, E. Marsden-Edwards, W.H. Van der Putten, R. Goodacre, N.M. Van Dam

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  126 Citaten (Scopus)
  254 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Metabolic analysis of the interaction between plants and herbivores'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemical Compounds

  Medicine & Life Sciences