Metabolic differentiation of co-occurring accumulibacter clades revealed through genome-resolved metatranscriptomics

Elizabeth A. McDaniel* (Co-auteur), Francisco Moya-Flores (Co-auteur), Natalie Keene Beach, Pamela Y. Camejo, Ben O. Oyserman, Matthew Kizaric, Eng Hoe Khor, Daniel R. Noguera, Katherine D. McMahon (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
118 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Metabolic differentiation of co-occurring accumulibacter clades revealed through genome-resolved metatranscriptomics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Engineering & Materials Science

Agriculture & Biology

Chemical Compounds