Metabolic Implications of Exposure to Light at Night: Lessons from Animal and Human Studies

Giulia Fleury, Anayanci Masís-Vargas, Andries Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Metabolic Implications of Exposure to Light at Night: Lessons from Animal and Human Studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences