Metabolic signatures of rhizobacteria-induced plant growth promotion

Je Seung Jeon, Dominika Rybka, Natalia Carreno-Quintero, Ric C.H De Vos, J.M. Raaijmakers, Desalegn Etalo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Citaten (Scopus)
53 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Metabolic signatures of rhizobacteria-induced plant growth promotion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences