Metabolic syndrome and poor self-rated health as risk factors for premature employment exit: a longitudinal study among 55 016 middle-aged and older workers from the Lifelines Cohort Study and Biobank

K. (Katharina) Runge*, S.K.R. van Zon, K. Henkens, U. Bültmann

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Journal of Public Health
DOI's
StatusGeaccepteerd/in druk - 18 dec. 2023

Citeer dit