Metabolic syndrome incidence in an aging workforce: Occupational differences and the role of health behaviors

K. Runge, S.K.R. van Zon, U. Bültmann, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer100881
TijdschriftSSM - Population Health
Volume15
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 28 jul 2021

Citeer dit