Metabolic syndrome incidence in an aging workforce: Occupational differences and the role of health behaviors

K. Runge, S.K.R. van Zon, U. Bültmann, K. Henkens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummer100881
TijdschriftSSM - Population Health
Volume15
Vroegere onlinedatum28 jul. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 sep. 2021

Citeer dit