Metabolic syndrome increases the risk for premature employment exit: A longitudinal study among 60 427 middle-aged and older workers from the Lifelines Cohort Study and Biobank

K. Runge, S.K.R. van Zon, K. Henkens, U. Bültmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)569-577
Aantal pagina's9
TijdschriftScandinavian Journal of Work, Environment & Health
Volume49
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2023

Citeer dit