Metabolites from symbiotic bacteria of entomopathogenic nematodes have antimicrobial effects against Pythium myriotylum

S. Shan, H. Ma, Y. Li, C. Huang, X. Gu, Z. Jiang, B. Sun, C. Chen, X. Wei, G. Shen, D. Shapiro-Ilan, W. Ruan (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Metabolites from symbiotic bacteria of entomopathogenic nematodes have antimicrobial effects against Pythium myriotylum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology