Metabolomics: the chemistry between ecology and genetics

M. Macel, N.M. Van Dam, J.J.B. Keurentjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

116 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Metabolomics: the chemistry between ecology and genetics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences