Metagenomic assessment of the global diversity and distribution of bacteria and fungi

Mohammad Bahram* (Co-auteur), Tarquin Netherway, Clémence Frioux, Pamela Ferretti, Luis Pedro Coelho, Stefan Geisen, Peer Bork (Co-auteur), Falk Hildebrand (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

25 Citaten (Scopus)
244 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Metagenomic assessment of the global diversity and distribution of bacteria and fungi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology