Metagenomic studies of viruses in weeds and wild plants: A powerful approach to characterise variable virus communities

Beata Hasiów-Jaroszewska* (Co-auteur), Dieke Boezen, Mark P. Zwart

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
33 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Metagenomic studies of viruses in weeds and wild plants: A powerful approach to characterise variable virus communities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences