Metahistory as diaspora practice: Mobilizing the Dutch black radical tradition

M. Balkenhol, Yannick Coenders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftJournal of Ethnic and Migration Studies
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 07 okt 2020

Citeer dit