Metal binding capacity in relation to hydrology and algal periodicity in Tjeukemeer, the Netherlands

H. De Haan, T. De Boer, H.L. Hoogveld

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)11-23
  TijdschriftArchiv für Hydrobiologie
  Volume92
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit