Metal pollution in a salt marsh and its effect on sheep

A.J. Baars, H. Van Beek, G.J. De Graaf, Th.J. Spierenburg, W.G. Beeftink, J. Nieuwenhuize

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)410-413
  TijdschriftArchives of Toxicology
  Volume9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit