Metamorphosing Men and Transmogrified Texts. Some Thoughts on the Genealogy of Fairy Tales

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)280-296
TijdschriftFabula
Volume52
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit