Metaphorical Overtures of Freedom and the Plantation Complex. , vol. 3 no. 1, 2022, p. 191-214.

Ulbe Bosma, Kris Manjapra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)191-214
TijdschriftCapitalism: A Journal of History and Economics
Volume3
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2022

Citeer dit