Metaphors in Digital Hermeneutics: Zooming through Literary, Didactic and Historical Representations of Imaginary and Existing Cities

Florentina Armaselu, C.M.J.M. van den Heuvel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Metaphors in Digital Hermeneutics: Zooming through Literary, Didactic and Historical Representations of Imaginary and Existing Cities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences