Methane Oxidation by Methanotrophs and Its Effects on the Phosphate Flux over the Sediment-Water Interface in a Eutrophic Lake

A.J.C. Sinke, F.H.M. Cottaar, K. Buis, P. Keizer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)259-269
  TijdschriftMicrobial Ecology
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit