Methanogens predominate in natural corrosion protective layers on metal sheet piles.

Nardy Kip, S. Jansen, M.F.A. Leite, M. De Hollander, M. Afanasyev, E.E. Kuramae, J.A. van Veen (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

156 Downloads (Pure)

Zoekresultaten