Methanotroph Ecology, Environmental distribution and functioning.

P.L.E. Bodelier, G. Pérez, A.J. Veraart, S. Krause

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijkpeer review

127 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Methanotroph Ecology, Environmental distribution and functioning.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences