Methodological diversity in life course research: Blessing or curse?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer100276
TijdschriftAdvances in Life Course Research
Volume41
Vroegere onlinedatum04 apr. 2019
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2019

Citeer dit