Methods for baiting and enriching fungus-feeding (mycophagous) rhizosphere bacteria

M-B. Ballhausen, J.A. van Veen, M.P.J. Hundscheid, W. De Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer01416
TijdschriftFrontiers in Microbiology
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit