Methods for small RNA preparation for digital gene expression profiling by next-generation sequencing

S.E.V. Linsen, E. Cuppen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Methods for small RNA preparation for digital gene expression profiling by next-generation sequencing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences