Methylation and demethylation dynamics in single cells

Dylan Mooijman

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Universiteit Utrecht
Begeleider(s)/adviseur
  • van Oudenaarden, Alexander, Promotor
Datum van toekenning18 apr. 2017
StatusGepubliceerd - 18 apr. 2017

Citeer dit