Methylomonas paludis sp. nov., the first acid-tolerant member of the genus Methylomoas, from an acidic wetland

O.V. Danilova, I.S. Kulichevskaya, O.N. Rozova, E.N. Detkova, P.L.E. Bodelier, Y.A. Trotsenko, S.N. Dedysh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

49 Citaten (Scopus)
422 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Methylomonas paludis sp. nov., the first acid-tolerant member of the genus Methylomoas, from an acidic wetland'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology