Methylovirgula ligni gen. nov., sp. nov., an obligately acidophilic, facultatively methylotrophic bacterium with a highly divergent mxaF gene

A.V. Vorob'ev, W. De Boer, L.B. Folman, P.L.E. Bodelier, N.V. Doronina, N.E. Suzina, Y.A. Trotsenko, S.N. Dedysh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

38 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Methylovirgula ligni gen. nov., sp. nov., an obligately acidophilic, facultatively methylotrophic bacterium with a highly divergent mxaF gene'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology