Metranscriptomic examination of eukaryotic genes involved in maize litterdegradation

E.E. Kuramae, R.H.E. Hillekens, M. De Hollander, M. Van den Berg, G.A. Kowalchuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit