Metulocladosporiella gen. nov. for the causal organism of Cladosporium speckle disease of banana.

P.W. Crous, H.-J. Schroers, J.Z. Groenewald, U. Braun, K. Schubert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)264-275
  TijdschriftMycological Research
  Volume110
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit