Mezensterfte door buxusmotbestreiding?

Adriaan Guldemond, Peter Leendertse, Jeanne van Beek, Erwin Hoftijser, K. van Oers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)140-145
TijdschriftGewasbescherming
Volume49
Nummer van het tijdschrift4/5/6
StatusGepubliceerd - nov 2018

Citeer dit