Michael Pye's The Edge of the World: Een succesvolle, maar mislukte geschiedenis van de Noordzee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

94 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1o1-109
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume96
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit