Micro RNAs in animal development.

R.H.A. Plasterk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

389 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Micro RNAs (miRNAs) are approximately 22 nucleotide single-stranded noncoding RNA molecules that bind to target messenger RNAs (mRNAs) and silence their expression. This Essay explores the importance of miRNAs in animal development and their possible roles in disease and evolution.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)877-881
TijdschriftCell
Volume124
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Micro RNAs in animal development.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit