Micro-scale determinants of bacterial diversity in soil

M. Vos, A.B. Wolf, S. Jennings, G.A. Kowalchuk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Micro-scale determinants of bacterial diversity in soil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences