Microarray and morphological analysis of early postnatal CRB2 mutant retinas on a pure C57BL/6J genetic background.

C.H. Alves, K. Bossers, R.M. Vos, A.H. Essing, S.M Swagemakers, P.J. Van der Spek, J. Verhaagen, J. Wijnholds

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)82532
TijdschriftPLoS One
Volume8
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit