Microbe-mediated plant-soil feedback causes historical contingency effects in plant community assembly

P. Kardol, N.J. Cornips, M.M.L. Van Kempen, J.M.T. Bakx-Schotman, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1049 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Microbe-mediated plant-soil feedback causes historical contingency effects in plant community assembly'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology